управител, управител, последно обновил този профил на 2005-11-21
София, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе No 56
И на други 3 места в: София - град